Eksperci

Adam Kwapisz
dr n. med. Adam Kwapisz
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a następnie odbył szkolenie specjalizacyjne i studia doktoranckie w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi kierowanej przez prof. dra hab. n. med. Marka Syndera. Aktualnie jest tam zatrudniony w charakterze adiunkta. Jest pierwszym Polakiem, który zdał Światowy Egzamin z Ortopedii SICOT Diploma oraz odbył roczne staże z zakresu leczenia barku i łokcia oraz ortopedii sportowej w The Steadman Hawkins Clinic of the Carolinas w USA i PanAm Clinic w Kanadzie.
Agnieszka Kamińska
dr hab. n. med. Agnieszka Kamińska
Lekarz okulista, mikrochirurg z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – otrzymała dyplom lekarza z wyróżnieniem w 1998 r. Tytuł Doktora Nauk Medycznych uzyskała w 2004 roku, a stopień specjalisty chorób oczu w 2005 roku.
Agnieszka Żebrowska
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska
Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wieloletni pracownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii, dydaktyk, naukowiec, wykładowca. Specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii. Lekarz praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w klinice uniwersyteckiej i praktyce prywatnej.
Aleksandra Sibilska
lek. Aleksandra Sibilska
Studentka kierunku lekarskiego. Wiceprezes Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego. Laureatka konkursu "Innowacje w rehabilitacji". Autorka i współautorka rozdziałów i publikacji m.in.z doktorem Tokishem i profesorem Randellim.
Aleksandra Wielgoś
lek. Aleksandra Wielgoś
Ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zatrudniona jako lekarz rezydent w Klinice Dermatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przy ul. Koszykowej w Warszawie. Interesuje się chorobami pęcherzowymi oraz diagnostyką chorób skóry.
Andrzej Zawadzki
lek. med. Andrzej Zawadzki
Ortopeda i traumatolog. Posiada specjalizację medyczną w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Obecnie przyjmuje pacjentów w Centrum Rehabilitacji "CM Gamma" w Warszawie. Starszy asystent Oddziału Uszkodzeń i Patologii Miednicy w Klinice Ortopedii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.
Anna Kamińska
dr hab. n. med. Anna Kamińska
Zainteresowania zawodowe i naukowe dr hab. n. med. Anny Kamińskiej wiążą się z leczeniem operacyjnym zaćmy, jaskry oraz transplantacji rogówki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, od 2015 pełni funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Rogówki, a od tego roku jest przewodniczącą Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Bolesław Samoliński
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej.
Edward Czerwiński
prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów CM UJ. Prof. E.Czerwiński legitymuje się 44-letnim stażem pracy zawodowej, w tym 7-letnim stażem na stanowisku Kierownika Kliniki Ortopedii Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ewa Kosior-Jarecka
dr n. med. Ewa Kosior-Jarecka
Ewa Sewerynek
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
Endokrynolog. Od 1997 r. przedmiotem jej zainteresowania są zaburzenia układu kostno-mięśniowego, szczególnie osteoporoza i niedobory witaminy D3. Od wielu lat zajmuje się zarówno naukowo, jak i klinicznie tematyką zaburzeń endokrynnych, zwłaszcza chorobami tarczycy, ale także procesami związanymi ze starzeniem się organizmu, w tym udziałem melatoniny w profilaktyce zaburzeń oksydacyjnych.
Filip Dąbrowski
dr n. med. Filip Dąbrowski
Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2003–2009). Ukończył Dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim GUM (2010–2015). W zawodzie pracuje nieprzerwanie od 2009 roku, początkowo jako stażysta w Pomorskim Centrum Traumatologii (obecnie Copernicus Podmiot Leczniczy), a następnie na stanowisku młodszego i starszego asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUM.
Ireneusz Babiak
dr hab. n. med. Ireneusz Babiak
Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobywane w trakcie pracy i szkoleń w szpitalach klinicznych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Szwecji. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób stawów kolanowych, biodrowych, barkowych, kręgosłupa, deformacji ręki i stopy, terapii podciśnieniowej ran (tj. NPWT) systemami VAC, Pico, Avelle. 
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Jacek P. Szaflik
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Od 2019 r. prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz chirurg przedniego odcinka oka, szczególnie specjalizuje się w przeszczepach rogówki. Wiedzę o współczesnych technikach operacyjnych poszerzał na stażach i kursach w ośrodkach zagranicznych (w Portland, Cincinnati i Erlangen).
Jacek Robaszkiewicz
dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym schorzeń przedniego (zaćma) i tylnego odcina gałki ocznej (ciało szkliste, siatkówka). W Centrum Okulistycznym OKOLAND jest współzałożycielem i współwłaścicielem, konsultuje i kwalifikuje do zabiegów okulistycznych (witrektomii), które przeprowadza w renomowanych ośrodkach o wysokich standardach leczniczych.
Jakub Janowicz
lek. Jakub Janowicz
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Specjalizuje się w leczeniu chorób narządu ruchu w tym zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych, kolanowych, barkowych, kręgosłupa oraz leczeniu uszkodzeń urazowych i następstw urazów kończyny górnej i dolnej.
Jarosław Woroń
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Jerzy Kruszewski
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Prof. dr hab. med., alergolog, internista, lekarz praktyk. Krajowy konsultant w dziedzinie alergologii przez 12 lat, kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Ekspert w dziedzinie astmy, alergii dróg oddechowych, alergii na pokarmy i leki, pokrzywek, anafilaksji. Autor licznych publikacji i standardów dotyczących diagnostyki i leczenia chorób uczuleniowych, stosowania leków przeciwhistaminowych, postępowania w anafilaksji.
Joanna Adamiec-Mroczek
dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek
Specjalista chorób oczu z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym. W 2000 r. ukończyła z wyróżnieniem Wrocławską Akademię Medyczną. Od 2001 roku pracuje jako adiunkt w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbyła liczne staże i szkolenia w wiodących ośrodkach w Niemczech oraz w Szwajcarii.
Joanna Czuwara
dr n. med. Joanna Czuwara
Specjalista dermatolog, certyfikowany dermatopatolog. Starszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSW, lekarz dermatologii estetycznej w gabinecie patronackim SLDE „Viva-derm” w Warszawie. Interesuje się diagnostyką mikroskopową zmian skórnych, demoskopią, wczesną diagnostyką czerniaka, metodami odmładzania skóry i stymulacji kolagenu.
Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska
Specjalista chorób oczu. Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem chorób tylnego odcinka gałki ocznej, przede wszystkim zastosowaniem OCT i OCT – angiografii w chorobach siatkówki. Uczestniczyła w prestiżowych kursach m.in. OCT&OCT – Angiography European Masterclass w Rzymie w 2018 i 2019 roku. Jest współautorką pierwszej w Polsce książki o zastosowaniu angio-OCT w diagnostyce okulistycznej, autorką ponad 30 prac w czasopismach polskich i renomowanych czasopismach zagranicznych.
Joanna Wierzbowska
dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
Dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista chorób oczu, od początku drogi zawodowej do chwili obecnej związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Justyna Izdebska
dr n. med. Justyna Izdebska
Obecnie pracuje w w Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń oczu oraz wykonuje korekcję laserową wad wzroku i wstawia implanty oczodołowe.
Krzysztof Buczyłko
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
Kierownik NZOZ Centrum Alergologii
Krzysztof Byśkiniewicz
dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu i Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie. Doktor nauk medycznych – rozprawa doktorska dotycząca tematyki związanej z obturacyjnym bezdechem podczas snu pt.: „Ocena skuteczności leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu metodą ciągłego dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych (nCPAP)”.
Leszek Romanowski
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Posiada specjalizację z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W zakresie jego zainteresowań zawodowych znajduje się głównie chirurgia ręki. Aktualnie zasiada na stanowisku kierownika Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł profesora nauk medycznych osiągnął w 2002 roku, a następnie, w 2006 roku tytuł profesora Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również ucząc się i pracując za granicą w University of Utah, Salt Lake City oraz USA Division of Plastic and Reconstructive Surgery. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje w podręcznikach akademickich oraz samodzielnych czasopismach medycznych.
Łukasz Antolak
lek. Łukasz Antolak
Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i chirurgicznym schorzeń oraz urazów kręgosłupa (dyskopatie, przepukliny dyskowe, zmiany zwyrodnieniowe, osteoporotyczne i urazowe złamania kręgów, kręgoszczeliny, kręgozmyki, deformacje u dzieci i dorosłych – skoliozy, choroba Scheuermanna).
Łukasz Luboiński
lek. Łukasz Luboiński
Specjalista ortopedii i traumatologii. Szczególne obszary zainteresowań to rekonstrukcje wielowięzadłowe w obrębie kolan, osteotomie korekcyjne, leczenie urazów tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł, w tym przezskórna plastyka ścięgna Achillesa i leczenie zachowawcze uszkodzeń tego ścięgna.
Małgorzata Berwecka
mgr Małgorzata Berwecka
Ukończyła studia na kierunku Rehabilitacja Ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 2001–2010 pracowała w Zakładzie Odnowy Biologicznej AWF w Krakowie. Od 2011 r. jest pracownikiem Zakładu Chorób Kości i Stawów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło jest zarówno lekarzem, jak i biotechnologiem (równolegle studiowała na Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG) – aktualnie to Gdański Uniwersytet Medyczny, GUMed) oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego – AMG. Od 20 lat jest zawodowo związana z Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego GUMed.
Marcin Domżalski
dr hab. n. med. Marcin Domżalski
Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w 1997 roku. Uczestnik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie w Łodzi. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał z wyróżnieniem w 2002 roku. Stypendysta OASI Milano w 2002 roku. Stypendysta jako research fellow na T. Jefferson University of Philadephia w A.I. duPont Hospital for Children, USA w 2005/2006.
Marcin Sibiński
prof. dr hab. n. med. Marcin Sibiński
Specjalista ortopeda i traumatolog narządu ruchu. Nominacja profesorska została mu przyznana w 2014 roku. Zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym dorosłych oraz dzieci. Wykonuje artroskopię stawu kolanowego i skokowego oraz aloplastykę stawu biodrowego. Specjalizuje się w procedurach z zakresu chirurgii stopy: korekcji palców młotkowatych stopy, korekcji palucha koślawego (hallux) oraz leczeniu palucha sztywniejącego. Wykonuje także zabiegi chirurgii ręki, takie jak operacja przykurczu Dupuytrena czy uwolnienie kanału nadgarstka.
Marek Napiontek
prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek
Współpracuje z Prywatnym Szpitalem MedPolonia w Poznaniu i Kliniką Kolasiński w Swarzędzu. Uhonorowany indywidualną nagrodą naukową Ministra Zdrowia (2002 r.). Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu.
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje (2014–2018). Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej (2001–2004).
Marek Tramś
dr n. med. Marek Tramś
Od 1995 roku zajmuje się leczeniem urazów i chorób stawów techniką artroskopową u dorosłych i dzieci. W 1988 roku ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, a od 1995 roku posiada specjalizację II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskaną w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie.
Marta Pietruszyńska
lek. Marta Pietruszyńska
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako asystent w Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób przedniego odcinka oka. Wykonuje operacje zaćmy i operacje w zakresie plastyki powiek oraz drobne zabiegi na aparacie ochronnym oka.
Michał Konik
dr n. med. Michał Konik
Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym urazów obręczy barkowej, stawu kolanowego oraz skokowego. Wykonuje operacje ze szczególnym uwzględnieniem technik małoinwazyjnych i artroskopowych. Sprawuje opiekę medyczną nad zawodnikami futbolu amerykańskiego z zespołów Warsaw Eagles oraz Warsaw Mets.
Mikołaj Wróbel
lek. Mikołaj Wróbel
Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kierownik d/s technologii medycznych. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2004 r. kierownik ambulatorium Batalionu Dowodzenia w Karbali oraz lekarz Zespołu Ewakuacji Medycznej w Camp Babilon.
Monika Łazicka-Gałecka
dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka
Od dwunastu lat pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, od roku związana również z Kliniką prof. dr hab. n. med. Iwony Grabskiej-Liberek „Libermedic”. Od początku pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym chorób przedniego odcinka oka.
Monika Rogowska
lek. Monika Rogowska
Specjalista okulistyki, absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Asystent w Klinice Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Pracownik naukowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej, a w szczególności chirurgią zaćmy i jaskry. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
Olga Warszawik-Hendzel
dr n. med. Olga Warszawik-Hendzel
Absolwentka I Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Dermatologii CSK MSW a obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie poza praktyką kliniczną, prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i angielskojęzycznymi wydziału lekarskiego.
Paweł Ambroziak
dr n. med. Paweł Ambroziak
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista medycyny sportowej. Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym i zachowawczym urazów stawów, kości i  tkanek miękkich oraz zmian pourazowych narządu ruchu.
Paweł Surdziel
dr n. med. Paweł Surdziel
Specjalista ortopeda i traumatolog. Chirurg ręki. Mikrochirurg nerwów i naczyń. Prowadzi leczenie urazów (złamań, uszkodzeń nerwów, ścięgien, naczyń), deformacji pourazowych, wad wrodzonych oraz leczenie rekonstrukcyjne. Propagator zabiegów małoinwazyjnych w obrębie ręki pod kontrolą USG, w znieczuleniu miejscowym (WALANT).
Piotr Dąbrowiecki
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, członek zarządu warszawsko-otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego towarzystwa Alergologicznego, Vice Prezes Towarzystwa Zdrowiejących z Astmy w Warszawie, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POChP.
Piotr Sznajder
mgr Piotr Sznajder
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Podyplomowych Studiów Prawa Finansowego i Gospodarczego na tej uczelni. Wykonuje zawód we własnej kancelarii od 2013 r. w ramach wykonywanego zawodu świadczył i świadczy usługi prawne związane m.in. z obsługą prawną podmiotów leczniczych, w tym m.in. Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Łodzi.
Piotr Tesla
dr n. med. Piotr Tesla
Mikrochirurg z dużym doświadczeniem. Specjalizuje się w chirurgii siatkówki i ciała szklistego oraz zaćmy. Wykonuje operacje schorzeń, takich jak: otwór plamki żółtej, błona nasiatkówkowa, wylew krwi do ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie ciała szklistego, ciało obce wewnątrzgałkowe, przemieszczenie soczewki własnej lub implantu sztucznej soczewki do komory ciała szklistego, wszczepy wtórne sztucznej soczewki, operacje zaćmy.
Przemysław Borowy
dr n. med. Przemysław Borowy
Zawodowo zajmuje się leczeniem chorób metabolicznych kości w Poradni Leczenia Osteoporozy oraz badaniami nad nowymi lekami w osteoporozie, chorobach autoimmunologicznych w ramach ośrodka badań klinicznych. Od 2003 do zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego organizowanych co 2 lata Środkowo Europejskich Kongresów Osteoprozy i Osteoartrologii.
Rafał Pawliczak
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Alergolog, internista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Naukowo zajmuje się mechanizmami chorób alergicznych, pokrzywek i atopowego zapalenia skóry. Stypendysta John E. Fogarty International Center i Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego. Przez ponad 3 lata pracował w National Institutes of Health, w USA. Odbył również staże w The London Chest Hospital i Hospital Clínic de Barcelona. Autor ponad 200 publikacji oraz wielu rozdziałów w podręcznikach.
Sebastian Żabierek
dr n. med. Sebastian Żabierek
Specjalista ortopedii i traumatologii. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009). Doświadczenie zawodowe zbierał w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009–2014) oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2015).
Sławomir Teper
dr hab. n. med. Sławomir Teper
Okulista, adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, szczególnie zainteresowany chorobami siatkówki, genetyką okulistyczną i zapaleniem błony naczyniowej. Współautor licznych podręczników, atlasów i publikacji naukowych. Współorganizator i aktywny uczestnik wielu konferencji, szkoleń i kursów.
Tomasz Mazurek
prof. Tomasz Mazurek
Specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu ze Szpitala „Copernicus” w Gdańsku.
Tomasz Żarnowski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
Polski okulista, profesor medycyny. W pracy klinicznej i badawczej specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry oraz zaćmy. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Katedry Okulistyki i Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. W styczniu 2013 roku zespół z kliniki kierowanej przez Żarnowskiego wykonał pierwszą w Polsce operację wszczepienia sztucznej tęczówki.
Wojciech Kępczyński
mgr fizjoterapii Wojciech Kępczyński
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Kierunek Rehabilitacja Ruchowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta w cenionych placówkach ortopedycznych w Warszawie oraz zagranicą. Założyciel Kliniki Ruchu i inicjator jej działalności naukowej, aktywny uczestnik oraz prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach poświęconych ortopedii i traumatologii oraz fizjoterapii narządu ruchu. Specjalizuje się w rehabilitacji barku, ale także kolana.
Wojciech Kosiak
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak
Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pediatra, od blisko trzydziestu lat zajmujący się diagnostyką ultrasonograficzną, obecnie jest kierownikiem Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Od wielu lat promuje zastosowanie USG point-of-care wśród lekarzy nie-radiologów i ideę ultrasonografu jako stetoskopu XXI wieku.
Wojciech Marczyński
prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Konsultant Krajowy Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Naczelny Ortopeda Wojska Polskiego. Były prezes Zarządu Głównego oraz były prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Wojciech Omulecki
prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki
Polski okulista, profesor medycyny w zakresie chorób oczu. Dyplom lekarski, doktorat i habilitację zdobywał na Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny), gdzie sprawuje funkcję kierownika I Katedry Chorób Oczu. Równocześnie jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Okulistyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.