Ilona Jędrzejewska
dr n. med.

Ilona Jędrzejewska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 r. pracownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, gdzie zajmuje się wykonywaniem badań echo serca, leczeniem pacjentów z: zawałem serca, niewydolnością serca, zatorowością płucną, wadami serca, chorobami aorty, niewydolnością oddechową oraz kwalifikacją do leczenia zabiegowego wad serca i choroby wieńcowej.

Autorka pracy doktorskiej pt. „Ocena funkcji serca w oparciu o parametry echokardiograficzne u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1”. W kręgu jej zawodowych zainteresowań znajdują się echokardiografia i jej zastosowanie w diagnostyce i leczeniu pacjentów kardiologicznych oraz diagnostyka echokardiograficzna wad serca.

Członek Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Wad Zastawkowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Programy edukacyjne z ekspertem