Kierownicy naukowi

Adriana Rakowska
dr hab. n. med. Adriana Rakowska
specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii
Agnieszka Kozioł-Kozakowska
dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska
specjalista z zakresu dietetyki
Andrzej Borowski
dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Andrzej Dmitriew
dr Andrzej Dmitriew
specjalista z zakresu okulistyki
Andrzej Jaworek
dr hab. n. med. Andrzej Jaworek
specjalista z zakresu dermatologii
Barbara Czarnota-Nowakowska
dr n. med. Barbara Czarnota-Nowakowska
Specjalistka okulistyki, Dyrektor Chirurgii Refrakcyjnej w Klinice Optegra, z którą nieprzerwanie związana jest od 1999 roku. Jako pierwsza w Wielkopolsce wprowadziła do praktyki lekarskiej laserową chirurgię refrakcyjną rogówki. Opracowała i wdrożyła proces diagnostyczny i terapeutyczny laserowej korekcji starczowzroczności metodą Clearvu®, mającą na celu korekcję presbiopii.
Barbara Zegarska
prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska
specjalista z zakresu dermatologii, wenerologii i alergologii
Bożena Romanowska-Dixon
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
specjalista z zakresu okulistyki
Dorota Pisarczyk-Wiza
dr n. med. Dorota Pisarczyk-Wiza
specjalista z zakresu diabetologii i chorób wewnętrznych
Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
specjalista z zakresu gastroenterologii
Irena Walecka
prof. nadzw. dr hab. n. med. Irena Walecka
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację z zakresu: dermatologii i wenerologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.
Ivan Kocić
prof. dr hab. n. med. Ivan Kocić
specjalista z zakresu farmakologii klinicznej
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
specjalista z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych
Joanna Makowska
dr hab. n. med. prof. UM Joanna Makowska
specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, reumatologii
Joanna Przybek-Skrzypecka
dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka
specjalista z zakresu okulistyki
Krzysztof Byśkiniewicz
dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz
specjalista z zakresu pulmonologii
Krzysztof Tomasiewicz
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Specjalista chorób zakaźnych, hepatolog. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie w Lublinie. Starszy wykładowca UM w Lublinie. Konsultant Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych. Członek zespołów eksperckich leczenia wirusowych zapaleń wątroby i stłuszczeniowych chorób wątroby. Ekspert Ministerstwa Zdrowia na Spotkaniach WHO.
Maciej Pastuszczak
dr hab. med. Maciej Pastuszczak
Specjalista dermatologii, wenerologii i immunologii klinicznej. Adiunkt w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pasjonat mechanizmów immunologicznych schorzeń dermatologicznych i leczenia „szytego na miarę” uwzględniającego dominujący mechanizm schorzenia u pacjenta. Mottem jego działalności klinicznej jest „dobra diagnoza to podstawa skutecznego leczenia”.
Małgorzata Figurska
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
Profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Marek Tramś
dr n. med. Marek Tramś
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Piotr Ligocki
dr n. med. Piotr Ligocki
specjalista z zakresu reumatologii oraz chorób wewnętrznych
Robert Rejdak
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
W styczniu 2019 roku został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Jest przewodniczącym Rady Uczelni UKSW w Warszawie oraz członkiem Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Od roku 2020 pełni funkcję prorektora ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Za swoje osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał wielokrotnie zespołową nagrodę Ministra Zdrowia, nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz (w 2020 roku) indywidualną nagrodę naukową Ministra Zdrowia.
Sebastian Żabierek
dr n. med. Sebastian Żabierek
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Tomasz Mazurek
dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Tomasz Paszkowski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
specjalista z zakresu ginekologii

Redaktorzy techniczni

Izabela Kowal
mgr Izabela Kowal
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w tworzeniu treści dotyczących dziedzin szeroko pojętej medycyny i farmacji. Prywatnie interesuje się medycyną komplementarną, psychologią, ezoteryką oraz tematyką true crime.