Monika Dudzisz-Śledź
dr n. med.

Monika Dudzisz-Śledź

Członek zespołu Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, plakatów i doniesień zjazdowych.

Aktualności z ekspertem