Monika Rogowska
lek.

Monika Rogowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Asystent w Klinice Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Pracownik naukowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 
Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej, a w szczególności chirurgią zaćmy i jaskry. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons.