Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło jest zarówno lekarzem, jak i biotechnologiem (równolegle studiowała na Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG) – aktualnie to Gdański Uniwersytet Medyczny, GUMed) oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego – AMG.

Od 20 lat jest zawodowo związana z Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego GUMed.

Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członkiem American Academy of Dermatology (AAD), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Polish Lymphoma Research Group (PLRG) i innych.

Głównym punktem zainteresowań Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło są chłoniaki pierwotne skóry – zarówno w kontekście badań naukowych nad etiopatogenezą tej grupy chorób, jak i w praktyce klinicznej.

Jest autorem ponad 600 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, licznych rozdziałów w podręcznikach, prelegentem konferencji w kraju i za granicą.