Piotr Lodziński
dr n. med.

Piotr Lodziński

Moja praca

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2007 r.)

W ramach Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kieruję pracami Zespołu Ablacyjnego. 

Współpraca z Kliniką Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM

Współpraca z Zespołem Kliniki prowadzonej przez Prof. Bożenę Werner w zakresie zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu u dzieci. 

​Materiał informacyjny WUM


Droga zawodowa

Studia:

I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie 1996-2002 r.

Studia doktoranckie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii 2003-2007 r.

Doktorat: 

Skuteczność profilaktyki antyarytmicznej u pacjentów po zabiegu ablacji z powodu napadowego migotania przedsionków”

I Wydział Lekarski WUM, 2012 r.

Specjalizacje: 

Choroby wewnętrzne (2005-2011 r.): Specjalista chorób wewnętrznych

Kardiologia (2012-2015 r.): Specjalista kardiolog 

Certyfikat Indywidualny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - Ekspert elektrofizjologii

Certyfikat Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca (EHRA) - EHRA Electrophysiology Specialist


Członkostwo

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology); ESC Fellow;

Sekcja Rytmu Serca PTK, Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK

European Heart Rhythm Association 
Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES)


Działalność szkoleniowa

Dyrektor kursu Comprehensive Atrial Fibrillation Mastery European Surgical Institute Hamburg-Norderstedt 

Proktor w europejskim projekcie szkoleniowym Atrial Fibrillation Learning Journey

Wykładowca Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej - program dydaktyczny pod patronatem Sekcji Rytmu Serca PTK


Staże i szkolenia

European Surgical Institute Hamburg-Norderstedt, Niemcy: 2003, 2004, 2010, 2011 r.

Policlinico San Donato Mediolan, Włochy (dr R.Cappato): 2004 r.  

Amsterdam Academic Medical Centre, Holandia (dr TA. Simmers): 2004 r.

San Raffaele University Hospital, Włochy (dr C. Pappone): 2005 r. 

San Raffaele University Hospital, Włochy (dr P. della Bella) 2011 r.
         
Asklepios Klinik St. Georg Hamburg, Niemcy (Prof. K.H. Kuck): 2008 r.

Main Line Health Heart Center Filadelfia, USA (Prof. P. Kowey): 2008 r.

AZ Sint-Jan Hospital Brugia, Belgia (Prof. M. Duytschaever): 2009 r.

Heart Center Lipsk, Niemcy: 2012 r. 

Clinic de Barclona, Hiszpania (Dr A.Berruezo): 2016 r.

Karolinska Institute, Szwecja (Prof. Mats Jensen-Urstad): 2016 r.

San Raffaele University Hospital, Włochy (dr P. della Bella) 2017 r.

Źródło: https://www.piotrlodzinski.org/moja-praca

Aktualności z ekspertem