Marcin Grabowski
prof. dr hab. n. med.

Marcin Grabowski

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski jest na co dzień związany z Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centralnego Szpitala Klinicznego. Samodzielny operator zabiegów implantacji: stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, usuwania elektrod oraz innowacyjnych urządzeń takich jak: rejestratory arytmii, stymulatory bezelektrodowe, defibrylatory podskórne, CCM. Diagnozuje i kontroluje pacjentów osobiście oraz za pomocą zdalnego monitorowania.

Zakres świadczeń

 • konsultacje kardiologiczne, konsultacje hipertensjologiczne
 • kwalifikacja do stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu, niewydolności serca

Kursy i szkolenia

Posiada najwyższe polskie i europejskie certyfikaty zabiegowe z zakresu elektroterapii. Inicjator projektów i przedsięwzięć klinicznych i telemedycznych w kardiologii. Laureat m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Prezesów PTK, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji Nauki Polskiej, wyróżniony w konkursie „SuperTalenty w medycynie” i „Złoty Skalpel”.

Publikacje

 • Grabowski M. Are we ready to use oxidative stress in clinical practice? Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012, DOI: 10.1002/ejlt.201200295
 • Grabowski M. Do we have better alternatives for stimulating the right ventricular apex? Kardiol Pol. 2012;70(11):1140-1.
 • Grabowski M, Cacko A, Filipiak KJ, Opolski G. To develop new or to improve existing tools for risk stratification in acute coronary syndromes? Cardiology. 2011;118(2):124-8.
 • Grabowski M, Filipiak KJ, Malek LA, Piatkowski P, Scislo P, Karpinski G, Opolski G. Increased B-type natriuretic peptide levels in patients with apical ballooning syndrome –consecutive cases report. Int J Cardiol 2008; 124: 404-406; IF= 2.234
 • Huczek Z, Filipiak KJ, Kochman J, Piatkowski R, Grabowski M, Roik M, Malek L, Jaworski P, Opolski G. Baseline platelet reactivity in acute myocardial infarction treated with primary angioplasty – influence on myocardial reperfusion, left ventricular performance and clinical events. Am Heart J 2007;154:62-70; IF= 3.649
 • Grabowski M, Filipiak KJ, Malek LA, Karpinski G, Huczek Z, Stolarz P, Spiewak M, Kochman J, Rudowski R, Opolski G. Admission B-type natriuretic peptide assessment improves early risk stratification by Killip classes and TIMI risk score in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. Int J Cardiol. 2007;115:386–390; IF= 2.878
 • Grabowski M, Filipiak KJ. What information can an invasive cardiologist obtain from brain natriuretic peptide? Am Heart J. 2006;152(1):e11; IF= 3.681
 • Glowczynska R, Malek LA, Spiewak M, Rdzanek A, Filipiak KJ, Grabowski M, Kisiel, B, Kochman J, Kostrzewa G, Ploski R, Opolski G. Clinical, biochemical and genetical resistance to clopidogrel in a patient with the recurrent coronary stent thrombosis – a case report and review of the literature. Int J Cardiol. 2006;111(2):326-8 IF= 2,234
 • Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Wretowski D, Rdzanek A, Rudzki D, Glowczynska R, Rudowski R, Opolski G. Prognostic value of B-type natriuretic peptide levels on admission in patients with acute ST elevation myocardial infarction. Acta Cardiologica 2005;60(50):537-542; IF=0.532
 • Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Opolski G. Serum B-type natriuretic peptide and angiographic success of primary angioplasty. Cardiology 2005;103:120-120; IF=1,585
 • Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Opolski G. Drug induced long QT syndrome with macroscopic T-wave alternans. Circulation 2004;110:459-460; IF=12.563
 • Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Wretowski D, Rdzanek A, Huczek Z, Horszczaruk GJ, Kochman J, Rudowski R, Opolski G. Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict not only short-term mortality but also angiographic success of procedure in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. American Heart Journal 2004;148(4):655–662; IF=3.681

Źródło: https://noblemedicine.pl/profile/marcin-grabowski/

Aktualności z ekspertem