Marcin Sibiński
prof. dr hab. n. med.

Marcin Sibiński

Specjalista ortopeda i traumatolog narządu ruchu. Studia medyczne ukończył w 1999 roku, następnie rozpoczął staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Barlickiego w Łodzi. W 2004 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę pt. „Ocena stawu biodrowego po leczeniu rozwojowej dysplazji wyciągiem ponad głowę” (promotor prof. dr hab. n. med. M. Synder). Zakończyło to podjęte w 2001 roku studia doktoranckie w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Akademii Medycznej w Łodzi.

Dyplom specjalisty z ortopedii i traumatologii narządu ruchu otrzymał w roku 2008, natomiast dwa lata później uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy pt. „Zaburzenia czynności kończyny oraz ocena strategii leczenia dzieci z przetrwałym okołoporodowym porażeniem splotu ramiennego”. Nominacja profesorska została mu przyznana w 2014 roku.

Zajmuje się leczeniem zachowawczym i operacyjnym dorosłych oraz dzieci. Wykonuje artroskopię stawu kolanowego i skokowego oraz aloplastykę stawu biodrowego.

Specjalizuje się w procedurach z zakresu chirurgii stopy: korekcji palców młotkowatych stopy, korekcji palucha koślawego (hallux) oraz leczeniu palucha sztywniejącego. Wykonuje także zabiegi chirurgii ręki, takie jak operacja przykurczu Dupuytrena czy uwolnienie kanału nadgarstka.

Źródło: https://www.tourmedica.pl/lekarze/marcin-sibinski/

Programy edukacyjne z ekspertem