Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med.

Joanna Gołębiewska

Specjalista chorób oczu. Zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem chorób tylnego odcinka gałki ocznej, przede wszystkim zastosowaniem OCT i OCT – angiografii w chorobach siatkówki. Uczestniczyła w prestiżowych kursach m.in. OCT & OCT – Angiography European Masterclass w Rzymie w 2018 i 2019 roku.

Jest współautorką pierwszej w Polsce książki o zastosowaniu angio-OCT w diagnostyce okulistycznej, autorką ponad 30 prac w czasopismach polskich i renomowanych czasopismach zagranicznych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc liczne kursy tematyczne dla lekarzy okulistów. Jest wykładowcą na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Staże naukowe odbyła w Klinice Okulistyki Luigi Sacco University Hospital w Mediolanie oraz w D’Annunzio University w Chieti-Pescara. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Zawodowo była związana z I Kliniką Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie z Kliniką Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka. Była wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM.