Barbara Lichodziejewska
dr n. med.

Barbara Lichodziejewska

Specjalista echokardiografii dorosłych, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. jako kierownik Pracowni Echokardiografii w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W obrębie specjalizacji szczególnie interesuje się: wadami zastawkowymi, wadami wrodzonymi, kardiomiopatiami, niewydolnością serca, chorobami osierdzia.