Joanna Makowska
dr hab. n. med. prof. UM

Joanna Makowska

Dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi) w 1999 roku Specjalizacje: choroby wewnętrzne, immunologia kliniczna, reumatologia.

Odbyła staż naukowy w klinice Universite Bernarde w Lyonie we Francji, a także praktyki w Morriston Hospital, Swansea w Wielkiej Brytanii oraz w Hospital de Asturias, Oviedo w Hiszpanii. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 2017 roku doktora habilitowanego. Od 2019 roku profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Do roku 2014 zatrudniona na stanowisku na stanowisku asystenta w Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii Poradni Reumatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, a także adiunkta w Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tejże Klinice pełniła także funkcję kierownika Pracowni Diagnostyki Alergologicznej. W pracy naukowej i klinicznej w Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Początkowo zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problematyki nadwrażliwości na leki oraz fenotypów astmy oskrzelowej. 

Od roku 2015 pełni funkcję Kierownika Kliniki Reumatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM-CSW w Łodzi. Zainteresowania naukowe: idiopatyczne miopatie zapalne, patogeneza spondyloartropatii zapalnych zajęcie serca w chorobach układowych.

Od roku 2017 kierownik Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej.

W roku 2020 została wybrana Prodziekanem Wydziału Lekarskiego ds. Nauczania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pełni także funkcję konsultanta wojewódzkiego dla województwa łódzkiego w kadencji pięcioletniej, począwszy od stycznia 2020 roku.

Koordynator oraz wykonawca kilku grantów oraz projektów finansowanych przez KBN/MNiSW/NCN lub współfinansowanych z Funduszy UE. Także wykonawca w projektach badawczych oraz sieci doskonałości w ramach współpracy międzynarodowej.

Członek licznych towarzystw oraz rad naukowych polskich i zagranicznych. W przebiegu kariery naukowej uhonorowana licznymi nagrodami.