Tomasz Paszkowski
prof. dr hab. n. med.

Tomasz Paszkowski

Prof. zw. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski – kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związany z Katedrą i Kliniką Ginekologii macierzystej Uczelni, którą kieruje od roku 2002.

W roku 1992 pracował w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast. W latach 1995–1996 pracował w Harvard Medical School w Bostonie.

Habilitacja w roku 1997, tytuł profesora uzyskał w roku 2003. Autor lub współautor ponad 670 publikacji naukowych, redaktorem wielu monografii. Publikował w wielu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania. Sumaryczny Impact Factor jego publikacji przekracza 130.

Były Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Członek wielu krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich. Wygłosił ponad 300 wykładów na zaproszenie organizatorów krajowych i międzynarodowych kongresów/sympozjów.