Piotr Pruszczyk
prof. dr hab. n. med.

Piotr Pruszczyk

Studia medyczne ukończył na warszawskiej Akademii Medycznej. Stypendysta Fundacji Fogarty’ego, Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA (1992). W 1994 obronił doktorat, habilitację w 1998. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2004.

Należy do grona: Fellow of European Society of Cardiology (2004), Clinical Hypertension Specialist – tytuł nadany przez European Society of Hypertension (2001).

Kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W kadencji 2020-2024 jest Prorektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Nauki i Transferu Technologii.

Członek grupy ekspertów sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologii.