Piotr Wojdasiewicz
dr n. med.

Piotr Wojdasiewicz

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 roku uzyskał dyplom doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Adiunkt w Zakładzie Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W pracy naukowo-dydaktycznej koncentruje się nad zagadnieniami z zakresu: biomechaniki, patofizjologii chorób układu narządu ruchu oraz traumatologii.

Autor wielu cenionych artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach zagranicznych. Prelegent licznych konferencji naukowych dotyczących: rehabilitacji, reumatologii, chirurgii kręgosłupa oraz małoinwazyjnych metod leczenia schorzeń ortopedycznych z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK).

Programy edukacyjne z ekspertem

Aktualności z ekspertem