Rehabilitacja pacjenta po zabiegu rekonstrukcji ACL

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2025-02-13
O programie

Wprowadzenie do zagadnienia rehabilitacji pacjenta po rekonstrukcji ACL

W Polsce rocznie przeprowadza się ok. 3 tysięcy rekonstrukcji ACL. Specjalista ortopedii – dr n. med. Piotr Wojdasiewicz, a także specjalista rehabilitacji medycznej – lek. Paweł Turczyn – przedstawili, w jaki sposób powinno przebiegać usprawnianie pacjenta po wspomnianym zabiegu, a także na co zwrócić uwagę podczas poszczególnych faz rehabilitacji. Prelegenci podali przykłady ćwiczeń, opowiedzieli o zasadach nauki chodu o kulach oraz podkreślili znaczenie badań obrazowych i współpracy z innymi specjalistami w trakcie procesu przywracania pacjenta do aktywności, w tym sportowej.

Jakie kwestie zostały omówione w materiale?

  • Przyczyny uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego oraz metody jego rekonstrukcji
  • Triada O'Donoghue (tzw. „nieszczęśliwa triada kolana”)
  • Przykłady autograftów
  • Założenia ogólne dot. rehabilitacji po rekonstrukcji ACL
  • Zaopatrzenie ortopedyczne i badania obrazowe
  • Fazy usprawniania oraz powrotu pacjenta do aktywności sportowej
  • Przykładowe ćwiczenia (w tym plyometryczne) i zasady nauki chodu o kulach 

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Przekazanie wiedzy dot. rehabilitacji pacjentów po zabiegu rekonstrukcji ACL. Wiadomości zawarte w prezentowanym materiale stanowią wstęp do drugiej części programu edukacyjnego, na którą składają się konkretne przypadki pacjentów. 

Słowa kluczowe
staw kolanowy, więzadło krzyżowe przednie, ACL, rekonstrukcja więzadła, autografty, rehabilitacja, zaopatrzenie ortopedyczne, usprawnianie pacjenta
Skróty
MCL
Medial Collateral Ligament (więzadło poboczne piszczelowe)
LCL
Lateral Collateral Ligament (więzadło poboczne boczne)
ACL
Anterior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe przednie)
PCL
Poserior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe tylne)
MM
Medial Meniscus (łąkotka przyśrodkowa)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
ML
Meniscus Lateral (łąkotka boczna)
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca