Paweł Turczyn
lek.

Paweł Turczyn

Jestem absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyłem specjalizację z rehabilitacji medycznej w 2018 r. Pracowałem jako asystent w Klinice Rehabilitacji Szpitala urazowo-ortopedycznego w Warszawie, a następnie w klinice rehabilitacji w Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji.

Ponadto w latach 2016–2021 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Klinice Rehabilitacji WUM, w 2021 r. podjąłem specjalizację z reumatologii w Klinice Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR. W działalności naukowej skupiałem się na zastosowaniu nowoczesnych technologii (w tym robotyki i wirtualnej rzeczywistości) w rehabilitacji medycznej, ocenie bólu i jakości życia pacjentów poddawanych rehabilitacji (szczególnie w ocenie ośrodkowej sensytyzacji bólu). Jestem autorem i współautorem podręczników, rozdziałów i artykułów z zakresu dysfunkcji narządu ruchu, czynników zapalnych, osteoporozy, bólu.

Obecnie rozwijam swoje zainteresowania w zakresie: chorób układowych tkanki łącznej, chorób zapalnych stawów, osteoporozy, leczenia bólu, immunologii klinicznej i chorób rzadkich. Interesuję się także zastosowaniem ultrasonografii w rehabilitacji, reumatologii oraz leczeniu bólu i staram się wykorzystywać ją w swojej praktyce klinicznej.

Programy edukacyjne z ekspertem

Aktualności z ekspertem