Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Podyplomowych Studiów Prawa Finansowego i Gospodarczego na tej uczelni. Wykonuje zawód we własnej kancelarii od 2013 roku. Świadczy usługi prawne związane m.in. z obsługą prawną podmiotów leczniczych, jak również udziela indywidualnych i zbiorowych porad, a także usług prawnych oraz szkoleń dla medycznych grup zawodowych, w tym lekarzy oraz pielęgniarek (m.in. w zakresie odpowiedzialności zawodowej, obowiązków i uprawnień ustawowych, praw pacjenta).

Aktualności z ekspertem