Krzysztof Tomasiewicz
prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Tomasiewicz

Specjalista chorób zakaźnych, hepatolog. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie w Lublinie. Starszy wykładowca UM w Lublinie. Konsultant Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych. Członek zespołów eksperckich leczenia wirusowych zapaleń wątroby i stłuszczeniowych chorób wątroby. Ekspert Ministerstwa Zdrowia na Spotkaniach WHO.