Michał Mielnik
dr n. med.

Michał Mielnik

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W 1999 r. z wyróżnieniem uzyskał I stopień specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a specjalizację II stopnia w 2003 r. W 2013 r. zdobył stopień doktora nauk medycznych. Od tegoż roku sprawuje funkcję lekarza kierującego oddziałem II.

W swoim dorobku ma ponad 40 publikacji w czasopismach ortopedycznych polskich i zagranicznych, w tym dwie monografie książkowe. Uzyskał wyróżnienie za najlepszą pracę w zakresie zastosowania artroskopii w leczeniu konfliktu przedniego stawu skokowo-goleniowego.

W latach 2019–2020 członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W latach 2015–2018 sprawował funkcję prezesa Śląskiego Oddziału PTOiTr.

Aktualności z ekspertem