Joanna Wierzbowska
dr hab. n. med.

Joanna Wierzbowska

Dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista chorób oczu, od początku drogi zawodowej do chwili obecnej związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Odbyła staże naukowe i szkolenia praktyczne w ośrodkach uniwersyteckich w Szwajcarii (Bazylea), Niemczech (Mannheim), Włoszech (Rzymie), USA (Indianapolis, San Francisco).

Głównym przedmiotem jej zainteresowań klinicznych i naukowych jest jaskra, a zwłaszcza naczyniowe aspekty tej neuropatii wzrokowej i jej farmakoterapia.

Pełniła funkcję kierownika i współbadacza szeregu projektów badawczych, w tym międzynarodowych i interdyscyplinarnych, związanych z jaskrą.

Specjalizuje się także w chirurgii refrakcyjnej rogówki, przeprowadziła kilka tysięcy zabiegów laserowej korekcji wzroku. Jest członkiem Zarządu Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Zarządu Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej tegoż Towarzystwa.

Autorka 190 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, 2 monografii, 4 rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 300 prezentacji na sympozjach i konferencjach naukowych.