Szymon Darocha
dr n. med.

Szymon Darocha

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina. 

  • Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • Absolwent I Wydziału Lekarskiego i studiów podyplomowych w zakresie transplantacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, absolwent studiów podyplomowych w zakresie krążenia płucnego na Uniwersytecie w Bolonii
  • Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich
  • Członek Zarządu Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2017-19, Członek Zarządu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2019-2021 oraz 2021-2023
  • Autor ponad 50 międzynarodowych publikacji naukowych (IF > 100, HI: 11, liczba cytowań 318 wg bazy SCOPUS na 1.01.2022). Profil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=5ZpaTEYAAAAJ&hl=pl
  • Trzykrotny Laureat Nagrody Młodego Naukowca Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w latach 2017, 2018 oraz 2021), Laureat Nagrody Best Poster Award Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, laureat nagrody Dyrektora CMKP za osiągnięcia dydaktyczne w 2020 roku
  • Uczestnik staży szkoleniowych w czołowych ośrodkach leczenia nadciśnienia płucnego w Cambridge, Pavii, Bolonii
  • Pionier balonowych angioplastyk płucnych w Polsce i w Europie
  • Konsultant w zespole PERT - CELZAT
  • Pasjonat nowoczesnych technik obrazowania krążenia płucnego oraz rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality)

Źródło: https://ecz-otwock.pl/800/dr-n-med-szymon-darocha-2

Aktualności z ekspertem