Tomasz Wysocki
lek.

Tomasz Wysocki

Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie reumatologii. Pierwsze kroki w medycynie postawiłem, kończąc studia na kierunku lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie związałem się z Kliniką i Polikliniką Układowych Chorób Tkanki Łącznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRIR), gdzie odbyłem szkolenie specjalizacyjne, a następnie zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta. Kontakt z Kliniką ukierunkował moje zainteresowania, zarówno w pracy z pacjentami, jak i w działalności naukowej.

Posiadam doświadczenie kliniczne z zakresu innowacyjnych terapii chorób reumatycznych (leki biologiczne oraz celowane syntetyczne): reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego oraz innch układowych chorób tkanki łącznej. Kompetencje w tym zakresie zdobyłem, pracując w największym w Polsce Ośrodku Terapii Biologicznej NIGRIR.

Realizuję się również naukowo – otrzymałem grant Narodowego Centrum Nauki, realizowany w NIGRIR, w ramach którego prowadzę badania dotyczące mechanizmów oporności na leczenie biologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Jestem również autorem publikacji oraz prac z zakresu reumatologii, prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Oprócz pracy naukowej w NIGRiR jestem zaangażowany w budowę reumatologii na miarę XXI wieku w SPZOZ w Płońsku. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Źródło: https://www.znanylekarz.pl/tomasz-wysocki-5/reumatolog/warszawa#tab=profile-experience 

Programy edukacyjne z ekspertem

Aktualności z ekspertem