Marek Rękas
prof. dr hab. n. med.

Marek Rękas

Studia medyczne ukończył w 1992 roku na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktorski oraz habilitację uzyskał w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. W 2014 został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Refrakcyjnej, Amerykańskiej Akademii Okulistyki, wiceprezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Od 2011 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W 2013 roku został powołany na stanowisko Konsultanta wojskowej służby zdrowia w dziedzinie okulistyki, a od 2016 roku jest Konsultantem krajowym ds. okulistyki.

Zainteresowania badawcze i kliniczne prof. Marka Rękasa dotyczą m.in. takich zagadnień, jak: chirurgia zaćmy i jaskry, chirurgia rekonstrukcyjna przedniego odcinka oka, chirurgia rogówki, chirurgii dróg łzowych oraz neurookulistyka. Swoje prace publikował w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek rady naukowej kwartalnika „Ophthalmology Journal”.

Od 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ds. nauki. Odznaczony Złotym Krzyżem zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Dudę.