Witold Wnukiewicz
dr n. med.

Witold Wnukiewicz

W latach 2005–2017 asystent, a następnie starszy asystent w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Od roku 2017 do chwili obecnej starszy asystent w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W latach 2018–2019 kierownik odcinka urazowego. Uczestnik licznych kursów A-O z zakresu osteosyntezy złamań w zakresie kończyn i miednicy.