Andrzej Tomaszewski
prof. dr hab. n. med.

Andrzej Tomaszewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie kardiologii oraz echokardiografii. Wykładowca kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i sympozjów naukowych.