Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. n. med.

Jarosław D. Kasprzak

Kierownik I Kliniki i Katedry Kardiologii UMED Łódź (od 2009), specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych. Autor ponad 710 prac naukowych i 110 rozdziałów książek. Członek rzeczywisty (Fellow) European Society of Cardiology i American College of Cardiology, członek honorowy International Society of Cardiac Ultrasound. Członek prezydium Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne UMED Łódź.