Olga Warszawik-Hendzel
dr n. med.

Olga Warszawik-Hendzel

Absolwentka I Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Dermatologii CSK MSW, a obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie poza praktyką kliniczną, prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i angielskojęzycznymi wydziału lekarskiego. Jest również wykładowcą na Podyplomowych Studiach z Medycyny Estetycznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Międzynarodewego Centrum Kształcenia Medycyny Ant-Aging. 

Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venerology, International Trichoscopy Society, International Dermoscopy Society, European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę pt. „Przydatność demoskopia i refleksyjnej mikroskopii konfokalnej we wczesnym wykrywaniu rogowacenia słonecznego i raków skóry”. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu nieoperacyjnych zabiegów korygujących i modelujących wygląd twarzy i ciała. Specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz wysoko zaawansowanych i nowoczesnych metodach laseroterapii. 

W ramach działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim wczesną diagnostyką stanów przednowotworowych i nowotworów skóry z wykorzystaniem nowoczesnych nieinwazyjnych metod obrazowania skóry, takich jak: dermoskopia, wideodermoskopia oraz konfokalna mikroskopia laserowa. Ukończyła kurs dermoskopii na Uniwersytecie Medycznym w Graz, Austria oraz kurs konfokalnej mikroskopii laserowej na Uniwersytecie Medycznym w Berlinie.

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Swoją wiedzę z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej stale poszerza, biorąc czynny udział w zjazdach, kursach oraz kongresach w kraju i na świecie