Specjalista medycyny rodzinnej. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Opiekun specjalizacji, prowadzący szkolenia dla lekarzy kształcących się w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej. O sobie: „W mojej pracy najbardziej cenię sobie długotrwały kontakt z pacjentem, pozwalający na zbudowanie relacji opartej na głębokim poznaniu, szacunku i zaufaniu. Dopiero taka sytuacja stwarza odpowiednie warunki do prawidłowego diagnozowania, leczenia i zdrowienia pacjenta, a jeśli to niemożliwe – do godnego chorowania. Medycyna rodzinna jest specjalizacją wymagającą bardzo szerokiej wiedzy, umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia czasem bardzo odległych od siebie faktów. Zmusza do ustawicznego szkolenia, nie pozwala „spocząć na laurach”, nieustannie zaskakuje różnorodnością. Za to właśnie tak bardzo ją cenię”.