Anna Matysik-Woźniak
dr hab. n. med.

Anna Matysik-Woźniak

Adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Od wielu lat zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem różnych schorzeń siatkówki, zwłaszcza wysiękowej postaci AMD oraz retinopatii cukrzycowej.

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych oraz wystąpień zjazdowych.