Tomasz Mazurek
dr hab. n. med. prof. GUMed

Tomasz Mazurek

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. Od 2020 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (2015–2017), Zastępca Redaktora Naczelnego „Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej”.

Redaktor podręcznika ortopedii dla studentów „Ortopedia i Traumatologia – podręcznik dla studentów”.
Główne zainteresowania naukowe to chirurgia ręki, mikrochirurgia i ortopedia dziecięca. Owocem tych zainteresowań było przeprowadzenie pierwszej replantacji (kciuk) w Klinice Ortopedii w 1993 r. oraz wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych.

Najszerszy wymiar w pracy naukowo-badawczej prof. Tomasza Mazurka zajmuje problem leczenia urazów i chorób ścięgien. Owocem tych dociekań naukowych jest stworzenie protezy ścięgna własnego pomysłu w rekonstrukcji ścięgien zginaczy palców ręki, prace biomechaniczne dotyczące wytrzymałości zespoleń ścięgien oraz prace biomechaniczne poświęcone badaniu wytrzymałości połączenia przeszczepu ścięgna z paliczkiem kostnym palca ręki.

Programy edukacyjne z ekspertem