Łukasz Matuszewski
prof. dr hab. n. med.

Łukasz Matuszewski

Pracuje w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie. Posiada specjalizacje z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz z chirurgii dziecięcej. Główne zainteresowania naukowe: schorzenia stawu kolanowego u dzieci i młodzieży, traumatologia narządu ruchu wieku rozwojowego, rola cytokin prozapalnych, markerów obrotu kostnego oraz czynników wzrostu w procesach biochemicznych związanych z metabolizmem tkanki kostnej.