Grzegorz Szczypiór
dr n. med.

Grzegorz Szczypiór

W 1997 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. W 2001 roku uzyskał specjalizację z rentgenodiagnostyki, a w 2006 roku z radiologii i diagnostyki obrazowej.
W latach 2001 – 2010 pracował jako Kierownik Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej w 115 Szpitalu Wojskowym w Helu, natomiast w okresie 2010-2016 pełnił funkcję Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej w szpitalu w Lęborku.