Monika Łazicka-Gałecka
dr n. med.

Monika Łazicka-Gałecka

Od dwunastu lat pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, od roku związana również z Kliniką prof. dr hab. n. med. Iwony Grabskiej-Liberek „Libermedic”. Od początku pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym chorób przedniego odcinka oka.

Od 5 lat prowadzi poradnię chorób błony naczyniowej oka, gdzie zajmuje się leczeniem immunosupresyjnym I immunomodulującym.

Od kilku lat zaangażowana w działalność naukową na temat nowoczesnych technik chirurgii jaskry oraz farmakoterapii chorób zapalnych i zakaźnych oczu.

Wykonuje również zabiegi chirurgii refrakcyjnej oraz prowadzi leczenie stożka rogówki. Od 5 lat pracuje również jako starszy asystent w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z okulistyki dla studentów polsko- i anglojęzycznych.

Od 2014 roku członek Grupy Ekspertów do spraw bezpieczeństwa leczenia przeciwciałami monoklonalnymi i białkami fuzyjnymi w Polsce.

Jest autorem licznych publikacji oraz wystąpień na zjazdach krajowych I zagranicznych. Od wielu lat członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, The European Society of Cataract and Refractive Surgeons oraz Societas Ophthalmologica Europea.