Bogusław Sadlik
dr hab. n. med.

Bogusław Sadlik

specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu