Barbara Jasiewicz
dr n. med.

Barbara Jasiewicz

Zajmuje się ortopedią, ze szczególnym uwzględnieniem ortopedii dzieci i młodzieży (włączając w to wady wrodzone, choroby stawów oraz deformacje kręgosłupa); prowadzi także wydłużenia kończyn. W zakresie ortopedii dorosłych specjalizuje się w leczeniu operacyjnym deformacji stóp.

Źródło: https://www.znanylekarz.pl/barbara-jasiewicz/ortopeda/krakow