Wojciech Marczyński
prof. dr hab. n. med.

Wojciech Marczyński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Od 2016 r. konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W latach 1996-2007 konsultant krajowy Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Naczelny Ortopeda Wojska Polskiego.

W latach 2007-2020 kierownik Kliniki Ortopedii CMKP SPSK w Otwocku. W latach 1994-2007 związany z Instytutem Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii CKP WAM – jako kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii Dziecięcej, a następnie Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii.

Były prezes Zarządu Głównego oraz Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek założyciel Towarzystwa Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI), członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych EFORT, SICOT, AAOS, ASAMI oraz European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS). Członek Rad Naukowych w Warszawie: Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Reumatologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym w czasopisamch recenzowanych, nowatorskich produktów (10 patentów, 3 wzory użytkowe) oraz optymalizujących leczenie procesów biomechaniki i biologii gojenia złamań. Laureat licznych nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Programy edukacyjne z ekspertem

Aktualności z ekspertem