Wojciech Marczyński
prof. dr hab. n. med.

Wojciech Marczyński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Konsultant Krajowy Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Naczelny Ortopeda Wojska Polskiego. 

Były prezes Zarządu Głównego oraz były prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek założyciel Towarzystwa Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI), członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych EFORT, SICOT, AAOS, ASAMI oraz European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS). Członek Rad Naukowych w Warszawie: Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Reumatologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego.

Źródło: https://enelsport.pl/pl/zespol/wojciech-marczynski/ 

Aktualności z ekspertem