Katarzyna Holcman
dr n. med.

Katarzyna Holcman

Pracuję w Klinice Chorób Serca i Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskim w Krakowie. Należę do Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz University of Rochester w stanie New York w USA.

Studia medyczne ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem. W trakcie studiów otrzymałam Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytet Jagiellońskiego.

Zdobywałam międzynarodowe doświadczenie zawodowe w: Karolinska Institutet (Stockholm, Szwecja), Universita degli Studi di Cagliari (Cagliari, Włochy). Aktualnie zajmuję się pracą naukową w dziedzinie kardiologii, z szczególnym uwzględnieniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia, niewydolności serca, kardiomiopatii.

Jestem autorem kilkudziesięciu prac prezentowanych na międzynarodowych kongresach naukowych oraz publikacji w czasopismach. W codziennej praktyce klinicznej wykonuję badania echokardiograficzne serca oraz ultrasonograficzne naczyń tętniczych.

Aktualności z ekspertem