Ewelina Lachowicz
lek.

Ewelina Lachowicz

Starszy asystent w II Klinice Okulistyki SPSK-2 PUM w Szczecinie. Jest kierownik Pracowni laserowej, angiograficznej i fotografii oka. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nauczyciel akademicki oraz wykładowca kursów do specjalizacji. Autor i współautor licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz doniesień zjazdowych. Koordynator i współbadacz w badaniach klinicznych. Sekretarz Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z wiekiem oddział w Szczecinie. Członek towarzystw okulistycznych. Praca doktorska złożona do recenzji.

Programy edukacyjne z ekspertem