Piotr L. Chłosta
prof. dr hab. n. med.

Piotr L. Chłosta

Chirurg, specjalista urolog. Główne kierunki zainteresowań naukowych i zawodowych: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa i robotyczna oraz nauczanie urologii.

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zastępca dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM. Przewodniczący Komitetu Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) oraz konsultant naukowy Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. W latach 2004-2012 pełnił funkcję świętokrzyskiego wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie urologii. Profesor wizytujący Uniwersyteckiego Szpitala im. Carla Gustava Carusa w Dreźnie, profesor zwyczajny UJ CM oraz – od 2021 r. – profesor-adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. I. Semmelweissa w Budapeszcie.

Jest absolwentem Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz we Wrocławiu w klasie skrzypiec i Wydziału Lekarskiego wrocławskiej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej (1995 r.) oraz II st. w dziedzinie urologii (1998 r.). Habilitował się w 2010 r., w 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Wieloletni działacz i prezes PTU dwóch kadencji w latach 2015-2022. W latach 2008-2015 przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU, a w latach 2002-2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology). Członek honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Węgierskiego, Czeskiego i Słowackiego Towarzystwa Urologicznego oraz New York Section of American Urological Association. Członek egzekutywy wielu towarzystw naukowych, m.in.: European Association of Urology (EAU), Association of Academic European Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro-Technology (ESUT), European Association of Urology Section of Uro-Oncology (EAU-ESOU), American Urological Association (AUA), a od 2014 r. Royal College of Surgeons [FRCS (Glasg.)]. 

Wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji sposobów leczenia zabiegowego. W przeszłości – jako uczeń prof. Andrzeja Borówki, kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor nadzwyczajny w Klinice Urologii Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM – rozwinął minimalnie inwazyjną metodę biopsji mającą zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka pęcherza moczowego oraz współtworzył i wdrożył technikę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu kamicy pęcherza moczowego. Wykonał pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra. Jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo. Jako pierwszy urolog na świecie wykonał laparoskopową operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokół cewki sterczowej.

Autor lub współautor ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach. Redaktor i współautor pierwszego w Polsce „Atlasu laparoskopii urologicznej” oraz redaktor naczelny „Przeglądu Urologicznego”.

Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych, w tym ministra zdrowia RP, Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę Urologii (EBU) w 2014 r. oraz EBU Golden Pin w 2019 r. za zasługi w obszarze edukacji i kształcenia podyplomowego w dziedzinie urologii w wymiarze europejskim. Ambasador Kongresów Polskich.

Pomysłodawca i dyrektor programowy festiwalu KultURO – imprezy naukowo-kulturalnej odbywającej się w Krakowie, która ma na celu promocję kultury zdrowotnej w dziedzinie urologii i profilaktyki chorób układu moczowego. Gitarzysta grup hardrockowych, w tym zespołu EndoPower, którego jest współzałożycielem.

Programy edukacyjne z ekspertem