Z praktyki lekarza POZ oraz specjalistów – interdyscyplinarnie o łagodnym rozroście gruczołu krokowego

Urologia Wykład
Ważny do: 2024-08-24
O programie

Jak najefektywniej leczyć łagodny rozrost gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia, BPH), zwłaszcza u starszych pacjentów z wielochorobowością, w tym współistniejącym opornym nadciśnieniem tętniczym? Jakie możliwości ma w tym zakresie lekarz POZ? Specjalista z zakresu kardiologii – prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam – oraz ekspert w dziedzinie urologii – prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta – kompleksowo omawiają to zagadnienie w ujęciu interdyscyplinarnym.

Poszczególne materiały składające się na program edukacyjny:

  • wideowykład,
  • prezentacja przypadków pacjentów wraz komentarzem specjalistów,
  • podsumowanie w formacie audio (podcast).


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałami, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
kardiolodzy, urolodzy, lekarze POZ
Cel

Celem kształcenia jest kompleksowe, teoretyczne i praktyczne, omówienie diagnostyki różnicowej oraz algorytmów leczenia łagodnego rozrostu stercza ze szczególnym uwzględnieniem grupy pacjentów z wielochorobowością.

Słowa kluczowe
łagodny rozrost gruczołu krokowego, łagodny rozrost stercza, łagodny rozrost prostaty, gruczolak stercza, doksazosyna, syldenafil, α1-adrenolityki, leki o spowolnionym uwalnianiu, uroselektywność, nadciśnienie tętnicze, pęcherz nadaktywny, częstomocz, nytkuria, dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
BPH
Benign Prostatic Hyperplasia (łagodny rozrost gruczołu krokowego)
OCAS
Oral Controlled Absorption System (doustny system kontrolowanej absorpcji)
GITS
Gastrointestinal Therapeutic System (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
SR
Slow Release, Sustained Release (leki o spowolnionym uwalnianiu)
LUTS
Lower Urinary Tract Symptoms (dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych)
AHT
Arterial Hypertension (nadciśnienie tętnicze)
SBP
Systolic Blood Pressure (ciśnienie skurczowe)
DBP
Diastolic Blood Pressure (ciśnienie rozkurczowe)
SPC
Simple Pill Combination (kombinacja leków hipotensyjnych w jednej tabletce)
NT
Nadciśnienie Tętnicze
BPO
Benign Prostatic Obstruction (przeszkoda podpęcherzowa)
Partner edukacyjny
Operator logistyczny
Instytucja akceptująca