Paweł Balsam
prof. dr hab. n. med.

Paweł Balsam

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (lekarz) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządznie Zakładami Opieki Zdrowotnej) w Warszawie. Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sekretarz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspert w dziedzinie zdrowia mobilnego i telemedycyny. Współautor Deklaracji Bałtyckiej – dokumentu środowiska kardiologicznego analizującego stan telemedycyny w Polsce. Od października 2017 roku wchodził w skład grupy ekspertów ds. Strategii e-Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Cyfryzacji.

Klinicznie zajmuje się zabiegowym leczeniem zaburzeń rytmu serca (ablacja), często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obrazowania (druk 3D, technika hologramu) oraz pacjentami z niewydolnością serca.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Młodych Elektrofizjologów przy Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca (EHRA). W ramach współpracy z EHRA współtworzy program wymiany międzynarodowej młodych elektrofizjologów w celu podnoszenia ich zdolności zabiegowych – program o nazwie EP Insight.

Laureat 1. miejsca w konkursie Supertalenty w Medycynie 2020.

Programy edukacyjne z ekspertem

Aktualności z ekspertem