Marta Waliszewska-Prosół
dr hab. n. med.

Marta Waliszewska-Prosół

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2022 r. – doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jest założycielką Poradni Leczenia Migreny i Innych Bólów Głowy przy Klinice Neurologii we Wrocławiu.

Jej główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą migreny, w szczególności identyfikacji czynników warunkujących oporność na leczenie oraz nowych potencjalnych mechanizmów patogenetycznych tej choroby. Zaangażowana w liczne projekty międzynarodowe dotyczące migreny i innych bólów głowy w ramach grup badawczych European Headache Federation oraz International Headache Society. 

Aktualności z ekspertem