Wojciech Gosławski
dr n. med.

Wojciech Gosławski

Starszy asystent w II Klinice Okulistyki SPSK-2 PUM w Szczecinie. Jest chirurgiem okulistycznym. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nauczyciel akademicki oraz wykładowca kursów do specjalizacji. Autor i współautor licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz prelegent wystąpień na zjazdach naukowych. Egzaminator EBOD, koordynator i współbadacz w badaniach klinicznych i grantach naukowych. Członek towarzystw okulistycznych.