Inicjatorka jedynego w Polsce Biznesowego Centrum Wsparcia Lekarzy Medicaltax Sp. z o.o. Wieloletnia główna księgowa w dużych spółkach prawa handlowego, praktyk z ponad 16-letnim stażem.

Branża medyczna jest jej znana od początku kariery zawodowej. Przeszła przez wszystkie stanowiska w obszarze księgowości i finansów. W swoim dorobku zawodowym posiada okres prowadzenia szkoleń z tematyki zakładania działalności i prowadzenia ksiąg podatkowych. Jako ekspert branży podatkowej dostrzega ogromną zmienność ram prawnych określających prawidłowość wykonywania zawodu księgowej. Dlatego też zależy jej na możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji, aby poziom jej kompetencji był adekwatny do aktualnych wymogów – kreowanych zarówno przez prawo, jak i przez sposób ukształtowania struktur finansowych oraz administracyjnych podmiotu, którego sprawami podatkowo-finansowymi się zajmuje.

Aktualności z ekspertem