Składka zdrowotna za styczeń 2022 roku – jak będzie naliczana?

Prawo i księgowość Artykuł
2022-02-17

Z dniem 1 stycznia 2022 roku przepisy Polskiego Ładu wprowadzają nowy mechanizm naliczania składki zdrowotnej. W 2022 roku jej wysokość uzależniona będzie od osiągniętego dochodu i formy opodatkowania. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania pozwoli na zniwelowanie skutków mechanizmu naliczania składki zdrowotnej.

Co się zmienia?


W nowym stanie prawnym osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczający podatek na
zasadach ogólnych zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu, zaś przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu

Przepisy te wprowadzają nowy termin, tzw. okres składkowy od 1 lutego do 31 stycznia, nie jest on tożsamy z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że składka zdrowotna za luty będzie obliczana na podstawie dochodu za styczeń 2022 roku. W związku z tym co z wysokością składki za styczeń 2022 roku? 

Składka zdrowotna za styczeń 2022


Składka zdrowotna w zryczałtowanej wysokości będzie dotyczyła przedsiębiorców rozliczających się według
karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  1. Karta podatkowa – składka zdrowotna w 2022 roku wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł.
  2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – nowe przepisy uzależniają składkę zdrowotną od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Przedsiębiorcy zapłacą jedną z trzech kwot w zależności od osiągniętych przychodów:
    • przychody do 60 000,00 zł – składka zdrowotna w wysokości 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 335,94 zł,
    • przychody od 60 000,00 zł do 300 0000,00 zł – składka zdrowotna w wysokości 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 559,89 zł,
    • przychody powyżej 300 000,00 zł – składka zdrowotna w wysokości 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1 007,81 zł. 
  3. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych i w ramach podatku liniowego w styczniu 2022 roku zapłacą składkę zdrowotną nieuzależnioną od dochodu na zasadach obowiązujących w 2021 roku, ale w innej wysokości.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie i podstawa wyliczenia składki


21 stycznia 2022 roku GUS opublikował
wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2021 roku). To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie według GUS wyniosło 6 221,04 zł

Podstawa wyliczenia składki za styczeń 2022 roku wynosi 4 665,78 zł. Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy rozliczającego się według skali podatkowej i podatku liniowego liczy z kolei 419,92 zł. W stosunku do roku poprzedniego to wzrost o 10%. Nie jest to jedyny z minusów. Należy pamiętać o braku możliwości odliczania składki od podatku. Składka w wysokości 419,92 zł dotyczy tylko stycznia 2022 roku. Nowe zasady naliczania składki zmienią się od lutego, kiedy rozliczany będzie dochód za styczeń bieżącego roku.

Piśmiennictwo

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).