Tajniki stawu skokowego z perspektywy ortopedy i radiologa

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2025-05-22
O programie

Kiedy stosować MRI, a kiedy USG w przypadku uszkodzeń chrzęstno-kostnych w obrębie stawu skokowego? Jaka jest rola RTG? Dr hab. n. med., prof. UM Michał Podgórski oraz dr Bartłomiej Bobójć podzielili się wiedzą i doświadczeniem ze swojej praktyki klinicznej. Prelegenci szczegółowo omówili najczęściej występujące charakterystyczne rodzaje uszkodzeń stawu skokowego, a także możliwości ich diagnostyki i leczenia. 

Poszczególne materiały składające się na program edukacyjny:

  • wideowykład, 
  • prezentacja przypadków pacjentów,
  • Q&A z komentarzem specjalistów. 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałami wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi, reumatolodzy, radiolodzy, chirurdzy, lekarze POZ
Cel
  • Przekazanie wiedzy z zakresu możliwości diagnostycznych i leczenia różnego rodzaju uszkodzeń stawu skokowego z perspektywy dwóch specjalizacji – ortopedii i radiologii.
Słowa kluczowe
ortopedia, radiologia, układ narządów ruchu, staw skokowy, staw skokowy dolny, uraz chrzęstno-kostny, zmiany zwyrodnieniowe, więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie, więzadło skokowo-strzałkowe przednie (ATFL), więzadło piętowo-strzałkowe (CFL), więzadło trójgraniaste (DL), koalicja stępu, zatoka stępu, ostroga podeszwowa, bloczek kości skokowej, chondromalacja, entezopatia, ostroga piętowa, artroskopia
Skróty
ATFL
Anterior Talofibular Ligament (więzadło skokowo-strzałkowe przednie)
CFL
Calcaneofibular Ligament (więzadło piętowo-strzałkowe)
CT
Computed Tomography (tomografia komputerowa)
MRI
Magnetic Resonance Imaging (rezonans magnetyczny)
DL
Deltoid Ligament (więzadło trójgraniaste)
OCD
osteochondritis dissecans (jałowa oddzielająca martwica kostno-chrzęstna)
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca