Jak wykonać przelew do urzędu skarbowego?

Prawo i księgowość News
2022-03-11

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z samodzielnym regulowaniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatków. Osoby do tego zobligowane często spotykają się z wieloma problemami i wątpliwościami przy realizacji tego obowiązku. Nie jest to jednak tak skomplikowane, jak się z pozoru wydaje.

By efektywnie ustrzec się przed jakimikolwiek kłopotami, wystarczy pamiętać o 3 podstawowych zasadach:

  1. Płatności wynikające z zobowiązania podatkowego należy przekazywać na przypisany do podatnika rachunek.
  2. Płatność musi być dokonana w określonym terminie.
  3. Przelew trzeba zrealizować w prawidłowej kwocie.


Należy również mieć świadomość, że zobowiązanie podatkowe, zrealizowane nieterminowo lub błędnie wykonane, rodzi przede wszystkim konsekwencje w postaci odsetek za zaległości podatkowe. Jeżeli zaś podatnik uporczywie opóźnia się z zapłatą podatku, może być nawet pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Ułatwieniem od 01.01.2020 roku stało się wprowadzenie w miejsce rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych indywidualnych rachunków podatkowych dla każdego podatnika: IRP. Zmiana ta pozwoliła na zminimalizowanie błędów przy wykonywaniu przelewów, które najczęściej wynikały z dokonywania płatności na niewłaściwy organ skarbowy i powodowały szereg problemów związanych z ustaleniem właściwego rachunku i urzędu skarbowego podatnika. Wprowadzenie mikrorachunku w zdecydowany sposób przyczyniło się do eliminacji tego rodzaju problemów.

IRP to indywidualny rachunek bankowy, na który podatnik dokonuje płatności swoich zobowiązań podatkowych (VAT, PIT, CIT). Numer tego rachunku jest unikalny.

IRP składa się ze stałych części składowych, przy czym wyłącznym elementem zmiennym będzie PESEL albo NIP.