Jesteś medykiem? O planowanych zmianach w Polskim Ładzie musisz wiedzieć!

Prawo i księgowość Artykuł
2022-03-30

Minister finansów 24 marca 2022 r. podczas konferencji prasowej przedstawił propozycje zmian w Polskim Ładzie jako element tzw. tarczy antyputinowskiej. 

Po raz kolejny rząd próbuje naprawić to, co wprowadził wraz z początkiem bieżącego roku. Projekt proponowanych zmian w Polskim Ładzie w zeszły czwartek trafił do konsultacji społecznych, które potrwają od 24 marca do 2 kwietnia.

Zmiany w podatkach dotkną wszystkich podatników, będą miały charakter powszechny.

Poniżej znajdują się te kwestie, w ramach których planowane są poprawki.

Obniżenie stawki PIT


Obniżona stawka z 17% do 12% dotyczyć będzie pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów i przedsiębiorców. Z tego rozwiązania skorzystają wszyscy osiągający dochody do 120 tys. zł. Zgodnie z zapowiedziami premiera zmiana będzie miała charakter stały.

Obniżenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy


Obniżenie stawki podatku oznacza niższą kwotę zmniejszającą podatek (30 000,00 zł x 12% = 3 600,00 rocznie, obecnie wynosi ona 5100,00 zł). Na tę chwilę kwotę zmniejszającą podatek może stosować tylko jeden płatnik. Projekt ustawy zakłada możliwość upoważnienia przez podatnika maksymalnie trzech płatników, w tym zleceniodawców do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W przypadku jednej umowy będzie to kwota 300,00 zł , przy dwóch po 150,00 zł, a przy trzech umowach po 100,00 zł.

Likwidację ulgi dla klasy średniej


Ulga dla klasy średniej budziła wiele kontrowersji, przekroczenie progu powodowało konieczność jej zwrot w całości. Rządzący chcą zastąpić to świadczenie obniżeniem stawki PIT na 12%. Jeżeli jednak korzystniejsze okaże się zastosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej niż zaproponowany nowy mechanizm, podatnik będzie mógł rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach.

Preferencja w składce zdrowotnej. Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników


Progi związane z odliczeniem składki w zależności od formy opodatkowania:

  • 8 700,00 zł składek odliczonych od dochodu na podatku liniowym. Maksymalna korzyść podatkowa na podatku liniowym wyniesie 1 653,00 zł,
  • 50% zapłaconych składek zdrowotnych odliczonych od przychodu na ryczałcie,
  • 19% zapłaconej składki zdrowotnej odliczonej od podatku na karcie podatkowej. 

Oznacza to, że składki zapłacone od lipca 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli odliczyć zgodnie z nowymi zasadami.

Rozliczenie dla samotnych rodziców


Podatnicy znów będą mogli rozliczać się wspólnie z dzieckiem. Umożliwi to samotnym rodzicom na skorzystanie z kwoty wolnej w wysokości 60 000,00 zł za siebie oraz za dziecko. Proponowana zmiana będzie bardziej korzystniejszym rozwiązaniem niż ulga 1500,00 zł.

Podwyższenie kwoty rocznych dochodów


Mowa tu o podwyższeniu kwoty rocznych dochodów w przypadku pełnoletniego, uczącego się dziecka bez utraty możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ czy z podatkowej ulgi na dzieci

Projekt ustawy zakłada podwyższenie kwoty dochodu pełnoletniego, uczącego  się  dziecka do wysokości 12-krotności kwoty renty socjalnej, obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Zmiana kryterium dochodowego jest znaczona z kwoty 3 089,00 zł do 16 081,28 zł w 2022 r.

Zmiana doliczania dochodów niepełnoletnich dzieci


W obecnym stanie prawnym obowiązek doliczania do dochodów rodziców dochodów z renty małoletniego dziecka powoduje, że wspólne dochody z renty małoletnich dzieci korzystały z jednej kwoty wolnej. Wraz z proponowanymi zmianami wszystkie dochody dziecka opodatkowane według skali podatkowej, w tym z renty małoletniego, skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000,00 zł. Dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik.

Rozszerzenie katalogu przychodów korzystających z tzw. zerowych ulg (PIT-0)


Projekt zakłada poszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z podatku o zasiłki macierzyńskie, aby dochody te nie rodziły zapłaty podatku, jeżeli wspólnie z pozostałymi przychodami nie przekroczą w roku kwoty 85 528,00 zł.

Zapowiedziane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy od miesiąca lipca będzie obliczana według nowych stawek.

Piśmiennictwo

Zmiany w Polskim Ładzie. Zamiast ulgi dla klasy średniej niższy PIT. Znamy szczegóły. „Dziennik Gazeta Prawna”. Materiał dostępny on-line: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8386398,obnizka-pit-ulga-dla-klasy-sredniej-polski-lad-morawiecki.html [29.03.2022].