Anna Święch
dr hab. n. med.

Anna Święch

Dr hab. n. med.  Anna Święch jest ekspertem w zakresie diagnostyki i terapii chorób siatkówki. Od wielu lat prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla lekarzy okulistów dotyczące diagnostyki z użyciem OCT, angiografii fluoresceinowej oraz laseroterapii siatkówki.

Dr hab. n med. Anna Święch jest członkiem Zespołu Koordynacyjnego kwalifikującego pacjentów z wysiękową postacią AMD do terapii z zastosowaniem inhibitorów anty-VEGF